SCHUTTERIJ "VRIENDENKRING"


 

 

Leden van schutterij Vriendenkring Leuth

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).Ook de schutterij Vriendenkring heeft net als heel veel andere organisaties te maken met het verwerken van persoonsgegevens. Zo leggen wij als schutterij Vriendenkring de namen, adressen, emailadressen en banknummer etc. vast van onze leden.

De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen sterkere privacy rechten. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen.Je bent als vereniging wettelijk verplicht om betrokkenen op eigen initiatief goed te informeren over welke persoonsgegevens je verwerkt, voor welk doel je dit doet, en welke rechten de betrokkene heeft ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Je legt deze informatie vast in een privacyverklaring. Wij leggen persoonsgegevens vast en willen in die zin dus ook de wet naleven.

De privacyverklaring van onze vereniging is te lezen op onze website en op te vragen bij de secretaris. Nieuw leden krijgen deze direct uitgereikt bij invulling van het aanmeldingsformulier.

Wij hopen jullie zo voldoende te hebben ge´nformeerd.

Namens het bestuur van schutterij Vriendenkring Leuth

 

 

 

 
       

            


De pagina is gereviseerd op  2017 mei 2018