SCHUTTERIJ "VRIENDENKRING"

 

 

 

Gemeente koningschieten
Tijdens een goed georganiseerd eerste schutterstreffen van alle schutterijen van de gemeente Berg en Dal bij de Vriendenkring in Leuth is Ivo Hendriks van schutterij Eendracht uit Ooij de nieuwe en tevens eerste gemeenteschutterskoning geworden. De huidige koningen en koninginnen, alsmede de 4 laatsten mochten mee doen aan dit schuttersgebeuren. Alle verenigingen maakten eerst een rondgang door het dorp, voorafgegaan door muziek van DES. Daarna werd er geschoten voor de titel jeugdkoning, gemeentekoningin of prins-gemaal en gemeentekoning. Sander Hendriks van OEV uit Millingen aan de Rijn werd jeugdkoning en Mariette ten Westenend -van den Berg  van OEV1 uit Millingen aan de Rijn werd de gemeente-koningin. Het gemeente-koningschieten wordt in het vervolg één keer in de twee jaar gehouden en de volgende keer zal dit (na loting met OEV) bij EMM Kekerdom zijn.

     

     
 

100-jarig jubileum in 2019 

Volgend jaar viert Schutterij Vriendenkring haar eeuwfeest. Dit lijkt nog ver weg, maar al een jaar geleden is er een jubileumcommissie samengesteld, die de organisatie heeft opgepakt. Dit heeft al geleid tot een succesvolle vlaggenactie en het jubileumprogramma staat inmiddels in de steigers. Belangrijk voor ons is, dat het eeuwfeest een feest is “voor Leuth en door Leuth”. 

Jullie hebben er met elkaar tenslotte voor gezorgd dat onze vereniging deze mijlpaal mag bereiken.   

Het zwaartepunt van de activiteiten zal liggen in juni  2019. T.w het pinksterweekend van 8 t/m 10 juni als jubileumweekend en de week later op 16 juni de organisatie van de kringdag.

In het verleden hebben wij altijd laten zien, dat wij als klein dorp groot kunnen zijn in de organisatie van dit soort evenementen, waarbij de inzet van jullie onmisbaar was/is. Een eeuwfeest vraagt in die zin nog meer! 

Op donderdagavond 15 maart  om 20.00 uur nodigen wij eenieder, die geïnteresseerd is in de plannen en een bijdrage wil leveren als vrijwilliger, van harte uit voor een kopje koffie. Je kunt dan ook aangeven, waar jij als vrijwilliger je bijdrage zou willen leveren.

 

Ben je niet in de gelegenheid, maar wil je je wel aanmelden als vrijwilliger, mail dit dan naar e.terwindt@me.com

 

Samen maken we er een geweldig feest van. Tot de 15e maart.

 

 
 

 

   
     
       
 

 

 
   
 

ACTIVITEITEN IN 2018

 

 

 Kermisvergadering  20 september
 Koningschieten  23 september
 Kermis  6 t/m 9 oktober
 Evaluatie kermis  1 november
 Kerstborrel  16 december