SCHUTTERIJ "VRIENDENKRING"

 

 

 

 KERMIS IN LEUTH

   
 

Suze en Gert-Jan het koningspaar
met de kermis 2014

   
       
 

   
 

     

 


Kermiszondag

Nieuwe schutterskoningin Suze in Leuth geļnstalleerd.

De zondag van de Leuthse kermis ging van start met een rondgang door het dorp met muziek van D.E.S, waarbij eerst het keizerspaar Henri en Mieke Lemmers van huis werd gehaald en daarna het oude en tegelijk nieuwe koningspaar Gertjan Gerritzen en Suze Broersen.  Na de vendelhulde op het Kerkplein bij de pastorie voor de pastoor en het kerkbestuur.
Na een vervolg van de rondgang door het dorp ging de schutterij naar het schuttersgebouw de Vriendenkring, waar de wisseling van het koningspaar plaats vond. De oude koning Gertjan maakte plaats voor de nieuwe schutterskoningin, Suze Broersen, waarmee tegelijkertijd toch weer hetzelfde koningspaar aantrad. Nu met Suze als koningin. Daarmee heeft elke schutterij in de polder nu een schutterskoningin. Na de inhuldiging kregen twee leden van de schutterij i.v.m. hun bijzondere verdiensten voor de schutterij het erelidmaatschap uitgereid. Dit betrof de onlangs afgetreden voorzitter Jasper Engelen en het ook onlangs afgetreden bestuurslid Sibrand Seegers. Namens het kringbestuur van de Kring Rijk van Nijmegen- de Betuwe was het kringbestuur, alsmede het kringkoningspaar aanwezig. Uit handen van de voorzitter kregen de beide ereleden ook nog de zilveren draagpenning van de Kring uitgereikt. Ook dit wordt alleen uitgereikt aan mensen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de schutterijen.               

     

KALIBER

                                        Voor de fotoreportage van kermismaandag ga naar čč

Fotos Henk Baron.

Ga voor een uitgebreidere fotoreportage of bestellingen naar
:
www.henkbaron.nl;

..\index.html

 


De pagina is gereviseerd op 9 oktober 2014