SCHUTTERIJ "VRIENDENKRING"

Elisabeth

Elisabeth von Thüringen
Patrones van de MarketenstersLog_schut

Marketenstersdag 2013

 

vaatje


Marketenster

vaatje
Jasper
 

Beste schuttersvrienden,

Ik heet u allen van harte welkom op deze marketenstersdag in Leuth. Een speciaal woord van welkom aan alle martketensters, die vandaag hun beschermvrouwe Elisabeth von Thüringen herdenken.Jullie marketensters maken sinds kort ook deel uit van gildes en schutterijen. Maar zijn van oudsher eigenlijk zeer belangrijk voor de schutters. Want waren zij het niet, die de schutters van eten en drank voorzagen, zodat die aan het front hun mannetje stonden. Vanuit die gedachte hebben wij ook deze dag georganiseerd met een hapje en een drankje. Het front is een sportieve strijd op Kring- en Federatiedagen.
Na onlangs een geslaagde federatiedag te hebben georganiseerd hopen wij ook dat deze dag zeer succesvol zal verlopen.
Toen in mei bleek, dat er onder de schutterijen geen interesse was om de marketenstersdag te organiseren, hebben wij gemeend, ondanks de drukke organisatie van de federatiedag, deze dag te organiseren.
In de gedachte van Broederschap,Trouw en Dienstbaarheid kan het toch niet zo zijn, dat de jongste loot van het schutterswezen in hun prille bestaan geen eigen dag kunnen organiseren.
Wij hopen dan ook dat vanuit eerder genoemde gedachte Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid er de komende jaren steeds weer verenigingen zijn, die de organisatie van deze dag en andere schutters- en gildedagen op zich zullen nemen.

Rest mij nog om u allen een gezellige dag toe te wensen namens schutterij Vriendenkring.Wim_S
Beste Marketentsters van Gelderland, geachte genodigden,

Hoewel dit geen officieel Gelders evenement is volgens de reglementen van de Gelderse Schuttersfederatie,...ben ik zeer blij dat ik hier vandaag aanwezig mag zijn als voorzitter van diezelfde federatie.Ik heb natuurlijk even stiekum........................... achter de schermen in het programma gekeken en ben eveneens blij dat we niet, zoals bij onze zuiderburen, ons straks als mannelijke genodigden naar een andere locatie moeten gaan begeven omdat de marketentsters dan even op hun eigen manier feest kunnen vieren.
Nee, in Gelderland herdenken we samen waarom jullie marketentster van jullie schutterij zijn en waarom we er binnen onze gelederen zoveel waarde aan hechten dat ook deze traditie in Gelderland zijn eigen plaats krijgt.
Op de voorhand wil ik een woord van dank uitspreken naar Schutterij de Vriendenkring hier uit Leuth die samen er met hun marketentsters een prachtige dag van willen gaan maken, en dat alles na een voor hun...al zo'n druk schuttersjaar...chappeau.

Ook spreek ik mijn verdere dank uit naar allen die deze dag mede mogelijk maken. Alleen samen kunnen we er een traditioneel feest van maken wat zijn basis kent in Gelderland.
Zoals een buitenstaander nooit aan een marketentster mag vragen wat ze allemaal in het mandje draagt, zo zal ik ook wel niet te weten komen wat er vandaag allemaal gaat gebeuren....

Och, wat maakt het uit....veel plezier allemaal vandaag...want dat is het belangrijkst waarom we vandaag bij elkaar zijn..................................................................................

Merk_2

Mis_1

Mis_2

Mis_3 

Goedemorgen Maketensters van Gelderland en alle andere genodigden


Als woordvoerster voor de Gelderse marketentsters wil ik graag een woordje tot jullie richten. Als ik aan Leuth denk, dan denk ik aan 15 jaar geleden.
15 Jaar geleden was het Leuth waar de eerste Gelderse marketentsters hun intreden deden. Als nieuwe aanvulling voor de schutterij St. Hubertus uit Groesbeek waren daar de eerste marketentsters maar zij waren ook tevens het begin voor alle Gelderse marketentsters.
Er is veel gedaan in de afgelopen jaren om de Gelderse marketentsters een plek te geven en uit te breiden. Zo zijn er momenteel maar liefst 25 marketentstersgroepen actief, verspreid over heel Gelderland. En ook is er een wedstrijdelement voor de marketentsters op de schuttersconcoursen gerealiseerd. En vandaag is na Groesbeek, Keijenborg, en Lengel,.... Leuth degene die het Gelderse marketentsters treffen organiseert.
Dit treffen van vandaag is bedoeld om contact te leggen met elkaar, daarbij hebben gezelligheid en plezier natuurlijk de boventoon, en dat hebben we allen te danken aan de marketentstersgroep van Schutterij de Vriendenkring hier uit Leuth.
Graag wil ik de marketentsters van Leuth naar voren vragen samen met Henri Lemmers en Jasper van Engelen die dit treffen mogelijk hebben gemaakt
In de 3 jonge jaren dat jullie bestaan zijn jullie een actieve groep.
Ondanks een heel druk jaar waarin de Schutterij De Vriendenkring ook het federatieve schuttersconcours georganiseerd heeft , lieten jullie in het voorjaar weten het treffen van vandaag ook graag te willen organiseren. Vooral de laatste maanden hebben jullie hier hard aan gewerkt om alles op rolletjes te laten lopen. Ik mocht bij jullie te gast zijn en jullie adviseren voor vandaag. Fijn was het om hieraan te mogen bijdragen en ik wil jullie, en ik denk ook namens alle marketentsters van Gelderland en alle genodigden hier in de zaal, jullie dan ook hartelijk bedanken voor het mogelijk maken van deze dag.

Henri en Jasper, ik wil jullie ook graag bedanken voor de steun en openheid die jullie geboden hebben aan jullie marketentsters waar we vandaag allemaal van mogen genieten. Ik wil dat graag ondersteunen om jullie een hele kleine maar veelzeggende blijk van dank namens ons allen aan jullie te mogen aanbieden.
(Roosjes aan bieden).
Laat deze dag jullie allemaal overkomen en geniet ervan en wie weet is er eind van de dag of in de komende maanden wel een marketentstersgroep die het stokje voor het volgend jaar graag wil overnemen, ook hen zal ik graag adviseren en ondersteunen.
Ik wens jullie een hele fijne dag allemaal....

Elisabeth2

Elisabeth von Thüringen  De Heilige Elisabeth van Thüringen: Patronesse van de Marketentsters
  
Elisabeth is in 1207 geboren. Zij was de dochter van Koning Andreas II van Hongarije en zijn vrouw Gertrud. Op vierjarige leeftijd verloofde zij zich met Lodewijk IV, de zoon van Herman I de landgraaf van Thüringen. Vanaf dat moment  werd zij opgenomen in het Duitse gezin van haar toekomstige echtgenoot.
Elisabeth en Lodewijk trouwden in 1221, het jaar dat Lodewijk zijn vader opvolgde. Zij hadden een gelukkig huwelijk en gaven drie kinderen het leven: een zoon, Herman II, en twee dochters, Sophie and Gertrud. Tijdens de hongersnood van 1226 staat zij heldhaftig de armen terzijde.
Hoewel haar man haar de wacht aanzegt, gaat zij door met het bakken en uitdelen van broden.
Zo wordt vanaf de 15e eeuw - naar analogie van haar naamgenote Isabella (=Elisabeth) van Portugal - ook van haar verteld, hoe, toen zij eens op weg was naar de armen en zieken, door de graaf werd onderzocht of zij geld en brood bij zich had voor "het gepeupel".
Toen zij de manden in haar schort moest laten zien, bleek dat al het geld en brood veranderd was in rode rozen. Zo mocht Elisabeth haar weg vervolgen.
Op weg naar de zesde kruistocht met keizer Frederik II kreeg Lodewijk in 1227 de pest in Otranto in Italië. Hij stierf aan deze ziekte.
Toen de broer van Lodewijk, Hendrik, regent werd, weigert zij hem een huwelijksaanzoek, omdat zij Lodewijk gezworen had nooit meer met een ander te trouwen.
Hendrik neemt haar kinderen af en zij wordt beroofd door de adel van al haar bezit, met inbegrip van het kasteel Wartburg, waaruit zij verdreven wordt.
Van Paus Gregorius IX krijgt zij een schadeloosstelling in geld  en goed en mag zij op slot Marburg gaan wonen. Onder leiding van haar biechtvader Koenraad van Marburg gaat Elisabeth een boetvaardig leven in Marburg leiden.
In 1229 wordt ze lid van de Derde Orde van Franciscus van Assisi en gaat ze haar verdere leven de zieken verzorgen in het Franciscaanse ziekenhuis dat ze liet bouwen bij het slot Marburg. Zij overleed in 1231. In 1235 werd Elisabeth heilig verklaard. Haar feest wordt gevierd op 17 november.
Elisabeth is - samen met Lodewijk de Heilige - een van de twee patronen van de Franciscaanse Leken Orde.
Ze is ook patrones van: Hongarije, naastenliefde, liefdadige instellingen, zieken, vervolgden, bedelaars, zwervers, weduwen, wezen, kantklossters en andere maaksters van 'fraaie handwerken', bakkers, noodlijdenden.
 

 

Fot_1 Wim_2 Wim_6
Wim_3 Wim_4 Wim_5

 

 

 


Inform Home

Laatst gereviseerd op 13-11-2013